Güvensiz Asansörlerin Takibi

Güvensiz Asansörlerin Takibi

Güvensiz Asansörlerin Takibi

Güvensiz Asansörlerin Takibi

Güvensiz Asansörlerin Takibi

Güvensiz olarak tanımlanan ve Kırmızı bilgi etiketi olan asansörlerin kullanımına izin verilmeyecek. Asansörlerin güvenli duruma getirmek için en fazla 60 gün içerisinde gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu düzenlemelerden bina yöneticisi sorumlu tutulmaktadır.

Gerekli düzenlemeleri 60 gün içerisinde tamamlanmamış asansörlerin ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yolu ile hizmeti durdurulacaktır. Kırmız etiketli ve güvensiz tanımlanan asansörlerin belirtilen süre içerisinde, güvenli hale getirilmeden kullandırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından büna sorumlusu mesul olacaktır.

Sarı bilgi etiketi olan asansördeki uygunsuzlukların, en fazla 120 gün içerisinde giderilmesini bina yöneticisi sağlaması gerekmektedir. Mavi bilgi etiketine sahip asansörlerin belirlenen uygunsuzlukların bir yıl içerinde giderilmesi gerekmektedir.