Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Artık asansörler düzenli aralıklarla kontrol edilecek. Bu kontrollerin sonucunda güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına izin verilmeyecek. Ayrıca bina sorumlusu tarafından asansörün 60 gün içerisinde güvenli hale getirilmesi sağlanacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” Resmi Gazete de yayımladı.

Yönetmeliğe göre asansörlerin periyodik kontrolüne ilişkin usul ve esaslarla asansör periyodik kontrollerinde görev alacak A tipi muayene kuruluşlarının yetkilendirilmesine, yükümlülüklerine ve denetimlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Çıkartılan yönetmeliğe göre bina ya da yapıda sürekli kullanılan asansörün periyodik kontrolü yılda en az bir defa, Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve ilgili idareyle protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşuna yaptırılacak.

Asansör Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen asansörün ilk periyodik kontrolü tescil aşamasından önce, asansör yaptırıcısının müracaatı üzerine en geç 15 gün içinde A tipi muayene kuruluşu tarafından gerçekleştirilecek. İlk periyodik kontrolün yaptırılmasına ve ücretinin ödenmesine dair sorumluluk, asansör yaptırıcısında olacak. Periyodik kontrole dair yükümlülük ilgili idare ve bina sorumlusunda bulunacak.

Periyodik kontrol sonuçları “kusursuz, hafif kusurlu, kusurlu ve güvensiz” olmak üzere dört grupta değerlendirilecek.

İlgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşunca kusursuz olarak tanımlanan asansöre “yeşil”, hafif kusurlu olarak tanımlanan asansöre “mavi”, kusurlu olarak tanımlanan asansöre “sarı”, güvensiz olarak tanımlanan asansöre “kırmızı” renkli bilgi etiketi iliştirilecek.